Umbrtka's lyrics and their English translation

Šedesátiny

(text: Well / Morbivod)
Občas večer dumám smutně o dobách
Kdy do mě ťal metal v pravých podobách
Ucho bylo řízných riffů nádoba
Dnes mne sotva poďobá
Tuším, že je za tím démon stárnutí
Jenž si změnu kursu vkusu vynutí
Už to medle stěží někdo otočí
Vtom přichází výročí

Šedesátiny - mocipána Umbrtky
Oslavíme v továrně
V duchu důlní slavnosti
Šedesátiny - v noci září rypadla
Páni práce klopí zrak
Metou lidi pod buchar
Šedesátiny - jaderného průmyslu
Strojírenské podniky
Prachmatické výstavby
Šedesátiny - nábor nových kapacit
Úcty k pánu expanze
Černé hmoty v koksovně

Bloudi soudí, že jsou v tichu svobodní
Ticho klecí je však pouhou zdobnou lží
Drží nás a tráví hladké dlaně dní
Popel mizí v osení
Pán otvírá branku továrny a z ní
Ostře znějí hlučné skvosty hudební
Vrací se mi víra v metal - jedu drén
Zde je prostor pro refrén

Šedesátiny...

Vyvlekl mne Ivo z mého mlhava
Kormidelník bárku bokem strhává
Znovu mne mne ruka Páně šedavá
Volá kovů dálava
Daroval nám šumné ulice a um
Líce Umbrtky jsou věčné lyceum
Věrní nechť, i ironičtí huróni
Vděčnou slzu uroní

Šedesátiny...
The 60th anniversary

(text: Well / Morbivod)
At evening occasionally I sadly muse about the times
When the metal gashed to me in the right forms
The ear was a brisk riffs' container
Today it barely pecks me
I guess a responsible is the deamon of aging
Which forces the change of the course of taste
What concerns me anybody hardly turns that now
Therewith an anniversary's coming

The 60th anniversary - of the powermaster Umbrtka
We're going to celebrate that in a factory
In the spirit of a mining fest
The 60th anniversary - excavators shine at night
Lords of the work cast their eyes down
They sweep people under the drop hammer
The 60th anniversary - of the nuclear industries
Machine companies
Prachmatical1 2 buildings
The 60th anniversary - staffing of new capacities
Of reverences to the master of expansion of
The black matter in a coking plant

Wanderers suppose that they are liberal in a quietness
But the quietness of cages is only an ornate lie
The smooth hands of days keep and poison us
The ash disappears in green corn
The master's opening the gate of factory and from that
Noisily music gems shrilly sound
The belief in metal returns to me - I'm going drén*
Here is a space for the chorus

The 60th anniversary...

Ivo unthreads me from my misty
The helmsman's pulling side the boat
The greyish Dominical hand rubs me again
The distance of metals calls
He's given noisy streets and a craftsmanship to us
Umbrtka's cheeks are the eternal lyceum
Devotees and also ironic blary ones
Shed a thankful tear

The 60th anniversary...

*I don't know how to translate it and I asked in Umbrtka's guestbook but there was given me an answer which hasn't specified the translation. Yes I know it's because of their aprroach to ... to the their creation and generally perceiving their surrounding at least in Umbrtka's project. Then new expressions are rising to describe the surrounding, feelings, etc.